Уважаеми колеги, на Вашето внимание представяме възможност за участие в обучение,
финансирано по проект ИННОТЕХ ПРО, за обучение на преподаватели за придобиване на умения за работа с Moodle-базирана среда за разработване на дигитално учебно съдържание.  

За обучението могат да кандидатстват преподаватели от Технически университет – София, заемащи академична длъжност в някое от следните професионални направления: 4.6. Информатика и компютърни науки, 5.1. Машинно инженерство, 5.4. Енергетика, 5.13. Общо инженерство или водещи дисциплини по учебни планове от тези направления.

Начин на провеждане: интензивен курс от 24 учебни часа, разпределени в 3 работни дни по 8 учебни часа с откъсване от работния процес. Курсът ще се проведе в периода 14.11.2022 г. – 26.11.2022 г. след съгласуване с одобрените кандидати.

Място на провеждане: Технически университет – София, учебен блок 2, компютърна зала

Документи за кандидатстване: европейски формат на автобиография и мотивационно писмо

Срок за подаване на документи: 06.11.2022 г.

Документи се подават по електронен път ТУК

За допълнителна информация: modernization@tu-sofia.bg