5 университета
3 асоциирани партньора
2 работодателски организации

Технически университет – София

Технически университет – Габрово

Русенски университет “Ангел Кънчев”

Химикотехнологичен и металургичен университет

Минногеоложки университет “Св. Иван Рилски”

Асоциирани партньори са три университета от консорциума „Европейски технологичен университет“ (European university of technology EUt+), в който участва и ТУ-София: Universite de technologie de Troyes (France); Technological University Dublin (Ireland) и Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Romania), удостоени с харта за висше образование „Еразъм“, които имат сходни структура и направления, в които се осъществява обучението.

С тях ТУ-София има добри взаимоотношения в образователен и научно-изследователски аспект, обмен на студенти, докторанти и преподаватели. С всеки от тях има подписани договори по Erasmus+ (KA02) Higher education. С Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Romania) работи по проект CEEPUS. С Universite de technologie de Troyes (France) работи съвместно за внедряване на европейския университетски опит в Република Камерун, Того и Сенегал в Африка. Колеги от Universite de technologie de Troyes (France) преподават в ТУ-София.

Приносът на асоциираните партньори за изпълнение на дейностите по проекта и постигане на резултатите и индикаторите е свързан с експертиза при разработката на новите програми на английски език, изходяща мобилност на преподаватели (краткосрочни специализации), студенти и докторанти, входяща мобилност на преподаватели с цел преподаване на студенти по внедрените учебни програми.

Université de Technologie de Troyes (France)

Technological University Dublin (Ireland)

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Romania)

Работодателски организации

Сдружение българска стопанска камара – съюз на българския бизнес

Асоциация на индустриалния капитал в България