РЪКОВОДЕН ЕКИП

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

проф. Георги Венков

Ръководител на проекта

+359 2 965 00 00

проф. Георги Тодоров

Научен координатор

gdt@tu-sofia.bg

+359 2 965 25 36

доц. Елица Гиева

Координатор

+359 2 965 35 47

проф. Йорданка Ангелова

Ръководител на работен пакет

+359 2 965 26 72

доц. Росен Радонов

Ръководител на работен пакет

+359 2 965 32 32

доц. Веска Ганчева

Ръководител на работен пакет

+359 2 965 20 52

доц. Орлин Маринов

Експерт дигитална среда и мултимедийни технологии

+359 2 965 57 43

Мария Иванова

Счетоводител

+359 2 965 30 26

Паулина Милева

Мониторинг и контрол

+359 2 965 00 00

ПАРТНЬОРСКИ УНИВЕРСИТЕТИ

КООРДИНАТОРИ

доц. Красимир Друмев

Технически университет – Габрово

+359 66 827 254

доц. Павел Витлиемов

Русенски университет „Ангел Кънчев“

+359 82 888 726

доц. Димка Фачикова

Химикотехнологичен и металургичен университет

+359 2 816 32 56

доц. Мариана Трифонова

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

+359 2 965 00 00

РАБОТОДАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

КООРДИНАТОРИ

Светлана Дончева

Сдружение „Българска стопанска камера – съюз на българския бизнес“

+359 2 932 09 26

Росица Стелиянова

Асоциация на индустриалния капитал в България

+359 2 963 37 52