Дигитално съдържание

Модернизирани учебни програми с дигитално образователно съдържание

Облачни технологии

Съвременни облачни технологии и електронни ресурси в обучението

Интернационалност

Асоциирани партньори са ни  Технически университети  в Ирландия, Франция и Румъния

Конкурентноспособност

Въвеждане на иновативни педагогически методи и дидактични средства

Проектът в числа

дигитални курсове
0
нови специалности
0
споделени преподаватели
0
мобилност на преподаватели
0
обучения на преподаватели
0
мобибилност на студенти
0
кариерни борси и събития
0
мултимедийни виртуални зали
0

АКТУАЛНИ НОВИНИ

Всички новини, свързани с проекта, на едно място

Магистърската програма „Технологично предприемачество“ е с продължителност 1 година и се предлага […]
Уважаеми колеги, на Вашето внимание представяме възможност за участие в обучение,финансирано по […]
Уважаеми колеги, на Вашето внимание представяме възможност за участие в обучение,финансирано по […]
Уважаеми колеги, на Вашето внимание представяме възможност за участие в мобилност с […]
Днес, 22.03.2022 г. бе официално подписано споразумение за сътрудничество между Техническия университет […]
Уважаеми колеги, На Вашето внимание представяме възможност за участие в обучение, финансирано по […]
Във връзка с изпълнението на договор № ВG05М2ОР001-2.016-0008 „ИНовации, Наука и Образование […]
Във връзка с изпълнението на договор № ВG05М2ОР001-2.016-0008 „ИНовации, Наука и Образование […]
Обучение на преподаватели, финансирано по проект ИННОТЕХ ПРО, за придобиване на умения […]