Уважаеми колеги, на Вашето внимание представяме възможност за участие в обучение,финансирано по проект ИННОТЕХ ПРО, за усъвършенстване […]
Уважаеми колеги, на Вашето внимание представяме възможност за участие в обучение,финансирано по проект ИННОТЕХ ПРО, за обучение […]