Обучение на преподаватели, финансирано по проект ИННОТЕХ ПРО, за придобиване на умения за работа с Moodle-базирана среда за разработване на дигитално учебно съдържание


За обучението могат да кандидатстват преподаватели от Технически университет – София, заемащи академична длъжност в някое от следните професионални направления:

  • 4.6. Информатика и компютърни науки
  • 5.1. Машинно инженерство
  • 5.4. Енергетика
  • 5.13. Общо инженерство

Начин на провеждане: интензивен курс от 24 акад. часа, разпределени в 3 работни дни по 8 уч. часа, с откъсване от работния процес

Място на провеждане: Технически университет – София, учебен блок 2, компютърна зала в Център по информационни ресурси

Документи за кандидатстване: европейски формат на автобиография и мотивационно писмо

Срок за подаване на документи: 15.02.2022 г.

Документи се подават по електронен път на: modernization@tu-sofia.bg