Проектът ИННОТЕХ ПРО вече разполага с първата работна версия на moodle-базираната платформа за отдалечено електронно обучение, достъпна […]
На 20.10.2021 г., от 14:00 часа в БИЦ при ТУ-София в YouTube канала на ТУ – София […]
Екипът за организация и управление на проекта от Технически университет – София и екипите за управление от […]
На 20-ти юли 2021 г. Ректорът на Технически университет – София проф. дн инж. Иван Кралов и […]