Входяща мобилност за преподаване чрез привличане на чуждестранни преподаватели

Целта на входящата мобилност е да се привлекат преподаватели за обучение от чуждестранните университети – асоциирани партньори на ТУ-София, а именно университетите в Дълбин Ирландия), Троа (Франция) и Клуш (Румъния). Някои от партниращите ВУ също предвиждат подобни посещения на чужди преподаватели с цел интегриране на дигиталните умения в някои от професионалните направления, както и дообогатяване на формите, методите и начините на преподаване.

Целта на входящата мобилност е да се привлекат преподаватели за обучение от чуждестранните университети – асоциирани партньори на ТУ-София, а именно университетите в Дълбин Ирландия), Троа (Франция) и Клуш (Румъния). Някои от партниращите ВУ също предвиждат подобни посещения на чужди преподаватели с цел интегриране на дигиталните умения в някои от професионалните направления, както и дообогатяване на формите, методите и начините на преподаване.

Дейности

Разпределението на дейностите между партньорите е обосновано от конкретни потребности, идентифицирани чрез самооценка с инструмента HEInnovate. Изпълнението на дейностите се очаква да доведе до повишаване коефициентите в Рейтинговата система на всичките шест професионални направления в партниращите университети по конкретни критерии

Дейности 1-13

Разработване на нови съвместни учебни програми, програми с дигитално образователно съдържание и програми на чужд език съвместно с асоциираните партньори.

Дейност 14

Разработване на дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и приложение на облачни технологии в собствена облачна среда за обучение по учебни дисциплини от разработените в рамките на проекта учебни програми.

Дейности 15-16

Внедряване на дигитално образователно съдържание чрез изграждане на собствена модулно скалируема облачна платформа за образователния процес.

Дейност 17

Професионално развитие на преподавателите

Дейност 18

Кариерно ориентиране на студенти и студентска мобилност

Дейност 19

Входяща мобилност за преподаване чрез привличане на чуждестранни преподаватели