Днес, 22.03.2022 г. бе официално подписано споразумение за сътрудничество между Техническия университет – София и Бош Инженеринг […]