Проектът ИННОТЕХ ПРО вече разполага с първата работна версия на moodle-базираната платформа за отдалечено електронно обучение, достъпна […]