На 20.10.2021 г., от 14:00 часа в БИЦ при ТУ-София в YouTube канала на ТУ – София […]