На 20-ти юли 2021 г. Ректорът на Технически университет – София проф. дн инж. Иван Кралов и […]