Уважаеми колеги, на Вашето внимание представяме възможност за участие в мобилност с цел преподаване и обмяна на опит с колеги от Технически университет Клуж-Напока, финансирана по проект ИННОТЕХ ПРО. 

Набират се кандидати от Технически университет – София, заемащи академична длъжност или преподаващи в специалности от някое от следните професионални направления: 

4.6. Информатика и компютърни науки

5.1. Машинно инженерство 

5.4. Енергетика 

5.13. Общо инженерство 

Начин на провеждане: осъществяване на преподавателска дейност по специалности в някое от посочените направления по 4 учебни часа на седмица за период от 2 седмици или 1 месец. Конкретни дати на престой и дисциплини за провеждане на учебни занятия, ще бъдат съгласувани с Технически университет Клуж – Напока след приключване на подбора. 

Място на провеждане: Технически университет Клуж-Напока, Румъния 

Документи за кандидатстване: европейски формат на автобиография, мотивационно писмо, съгласие от Декан

Срок за подаване на документи: 31.08.2022 г.

Документи се подават по електронен път ТУК

С одобрените по документи кандидати ще бъде проведено интервю. Предимство при кандидатстването имат млади преподаватели на възраст до 35 години.